Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - Nickclone.com

Quý khách vui lòng đọc kỹ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của website nickclone.com trước khi thực hiện việc mua tài khoản Clone Facebook.
Tài khoản của chúng tôi tự tạo ra để phục vụ cho nhóm khách hàng trong việc bán hàng, tăng tương tác phục vụ công việc kinh doanh hợp pháp.

Nickclone.com không đảm bảo hoặc đảm bảo:
Chúng tôi không quan tâm, không tư vấn quý khách mua tài khoản về để phục vụ công việc gì. Vấn đề này thuộc về quyền tự quyết của khách hàng.
Quý khách nên sử dụng tài khoản clone một cách hợp pháp, thượng tôn pháp luật Việt Nam. Khi phát hiện ra những trường hợp sử dụng tài khoản có dấu hiệu vi phạm pháp luật chúng tôi xin phép ngừng hỗ trợ cũng như ngừng phục vụ.
Tài khoản Clone của chúng tôi sau khi đăng tải lên website sẽ không tái sử dụng. 
Quý khách sau khi mua về vui lòng thay đổi bảo mật và tự bảo quản tài khoản để sử dụng an toàn.

Nickclone.com sẽ không bất kỳ có trách nhiệm nào nếu trường hợp của quý khách nằm ngoài các trường hợp được hỗ trợ bảo hành sau:

- Bảo hành đăng nhập bị sai mật khẩu khi mới mua trong vòng 12 giờ tính từ lúc đơn hàng hoàn thành.
- Bảo hành đăng nhập bị sai mã bảo mật (2FA) khi mới mua trong vòng 12 giờ tính từ lúc đơn hàng hoàn thành.
- Bảo hành đăng nhập bị sai pass email trong vòng 12 giờ tính từ lúc đơn hàng hoàn thành.
Trường hợp phát hiện ra quý khách có dấu hiệu cố tình thay đổi thông tin để nhận bảo hành chúng tôi xin phép không hỗ trợ.